Ceza Hukuku

Ceza yargılamasına tabi soruşturma ve kovuşturma aşamalarında birebir, hızlı, çözüm odaklı profesyonel takip ve sonuçlandırma hizmeti vermekteyiz.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma aşaması ile başlayan ceza yargılaması ceza davası açıldığında ceza mahkemesi tarafından devam eder. Ceza yargılaması hukuki yardıma en çok ihtiyaç duyulan süreçlerden biridir. Tüm bu süreçlere şüpheli, sanık veya şikayetçi olarak katılanlar mutlaka profesyonel hukuki yardım almalıdır. Yargısal süreçlerde müşteki, şüpheli veya sanığın savunma hakkı bir ceza avukatı tarafından temin edilmediği takdirde hak kaybı kaçınılmazdır.

Tekcan & Menteşoğlu Avukatlık Bürosu ceza hukuku teorisi ve uygulamasını birlikte ele alarak müvekkillerine etkin bir avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaya çalışmaktadır.

Ticaret Hukuku

Başta Ticari İşletme ve Şirketlere tüm ticari işlem ve ilişkilerinde profesyonel ve hızlı çözümlerin sağlanması, hukuk müşavirliği ve tüm yargı süreçlerinin profesyonel takibi ve sonuçlandırılması hizmetlerini vermekteyiz.

Boşanma Hukuku

Tarafların, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma ve ayrılık kararlarının hukuki çözüme kavuşturulması ile buna bağlı velayet ve nafaka davalarının sonuçlandırılması hizmetlerini vermekteyiz.

Aile mahkemelerinde görülen; boşanma davası, velayet, nafaka, boşanmada mal paylaşımı gibi aile hukuku sorunlarına ilişkin tarafların hak kaybına uğramaması için profesyonel hukuki destek alması gerekmektedir. Günümüzde sıklıkla karşılaşılan yanlış yönlendirmelerle açılmış olan işbu davalar, taraflara telafisi mümkün olmayan zararlara uğratmaktadır.

Tekcan & Menteşoğlu Avukatlık Bürosu olarak boşanma davaları, velayet davaları gibi Aile Mahkemesi’nde görülmekte olan davalara ilişkin avukatlık hizmeti vermekteyiz. 

İcra ve İflas Hukuku

Ticari ve Şahsi tüm alacakların tahsili ve borçlu olarak borçların yapılandırılması ve tamamlanması konularında hızlı adli çözüm, uygulama ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Gerek şahsi gerek ticari alacakların tahsili için başlatılan icra takiplerinde sürecin profesyonel hukuki destek alarak yürütülmesi gerekmektedir.

Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

Tekcan & Menteşoğlu Avukatlık Bürosu olarak icra ve iflas hukukuna ilişkin tüm işlemler için hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İş Hukuku

İş Hukukuna, ilişkin tüm uyuşmazlıkların çözülmesi, yargı sürecinin sıkı takibi ve sonuçlandırılması. İş hukuku kapsamında çeşitli sözleşmelerin hazırlanması ve kontrolü, işçilik alacaklarına yönelik davaların takibi, arabuluculuk aşamasındaki başvuruların takibi konularında hizmet vermekteyiz.

Günümüzde en sık karşılaşılan, işçi-işveren arasındaki uyuşmazlıkların takibi hak ihlaline uğramamak adına profesyonel hukuki yardım alarak takip edilmelidir.

 Gerek arabuluculuk gerekse dava aşamasındaki uyuşmazlıklara ilişkin bu süreçte karşılaşılması muhtemel problemlere karşı gerek işçi, gerekse işveren sıfatına haiz kişilere Tekcan Avukatlık Bürosu olarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Tazminat Hukuku

Maddi ve manevi zararlara ilişkin uyuşmazlıkların tespiti ve hızlıca çözüme kavuşturulması , sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

Tazminat hukuku, özel hukuk ilişkilerinde birbirinden farklı sebeplerle ortaya çıkan tazminat uyuşmazlıklarını konu alır. Maddi ve manevi tazminat davası; trafik kazası, iş kazası, doktor uygulama hatası (malpraktis), boşanma, sözleşme ihlali, suç işlenmesi vb. gibi birçok farklı hukuki nedenden kaynaklanabilir.

Tazminat davaları; kusur oranının, zarar miktarının ve sorumluluğun tespiti açısından titizlikle takip edilmesi gereken ayrı ayrı önemli aşamalardan oluşur. Tazminat talebinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için bilirkişi incelemesi, tanık dinlenmesi, belge araştırma işlemlerinin yapılması gerekir. Tazminat davası sürecinin iyi yönetilmesi dava sonucunda elde edilecek tazminat miktarının lehe belirlenmesini sağlayacaktır.

Maddi tazminat davası, ölüm varsa ölenin yaşı, en son aldığı ücret, tazminat konusu olaydaki kusur oranı; yaralanma varsa ek olarak maluliyet oranı dikkate alınarak hesaplanır. Manevi tazminat davası ise kusur oranı, tarafların mali durumları, yaşı, mesleği vb. gibi kriterler göz önünde bulundurularak hesaplanır.

Tekcan & Menteşoğlu Avukatlık Bürosu, tazminat davaları için tazminat sebebini ve somut olaya özgü mevzuatı birlikte analiz ederek hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunmaktadır.

KVKK ve Elektronik Ticaret Hukuku

Müvekkillerimizin başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere tüm veri mahremiyeti mevzuatına uyumu kapsamında farklı sektörlerde pek çok proje yürütmekteyiz. Bu projelerde temel olarak müvekkillerimizin iş süreçlerini analiz ediyoruz ve mevzuat ile uyumun sağlanması için öneriler geliştiriyoruz. Müvekkillerimiz ile başta 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve  6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da yer alan düzenlemeler olmak üzere elektronik ticaretin hukuksal boyutunu ele alan uyum projeleri yürütmekteyiz.

Bilişim Hukuku
Bilişim hukuku, sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsamaktadır. Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir. 
Fikrî Mülkiyet Hukuku
Fikrî mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikrî emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Fikrî mülkiyet hukuku, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır. Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar.