İşe İade Davası

Sosyal medyada paylaş:

İŞE İADE DAVASI

İşe iade davası bir tespit davasıdır. İşveren tarafından yapılan feshin geçerli olup olmadığı tespit edilir.

İŞE İADE DAVASININ ŞARTLARI

1) 30 ya da daha fazla işçi çalıştırılan işyeri olması
2) iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalı
3) işveren tarafından yapılan feshin geçerli bir sebebe dayanmaması
4) işçinin en az 6 ay kıdemi olmalı
5)işçi işveren vekili olmamalı

İŞE İADE DAVASI AÇMANIN SÜRESİ

İş Kanunu madde 20’ye göre “İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. “

Dava açma süresi hak düşürücü süre olduğundan hakim tarafından re’sen dikkate alınması gerekmektedir.

İşçinin açtığı işe iade davasında , iş sözleşmesinin geçerli nedenlerle feshedildiğini ispat etme yükümlülüğü işverendedir.

İŞE İADE DAVASININ SONUCU

İşe iade davasının kabulü halinde işçi 10 gün içerisinde işverene işe başlamak istediğini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Eğer bildirmezse bu hakkından feragat etmiş sayılır. Süresinde işverene başvuran işçi bir ay içinde işe başlatılmalıdır. Eğer işveren işçiyi işe başlatmak istemiyorsa kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aylık ücreti tutarındaki doğmuş bulunan ücreti ve diğer haklarının işçiye ödenmesinin yanı sıra tazminat ödeme yükümlülüğü altında da kalmaktadır. Bu durumda işveren en az dört en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemek zorundadır.

Yayınlar
TÜM YAZILAR »