Mirasın Reddi - Reddi Miras

Sosyal medyada paylaş:

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır? Nereye Başvurulur?

Mirasın Reddi Nedir?

Mirasın reddi mirasçılar tarafından miras nedeniyle kendilerine düşen tüm hak ve yükümlülükleri reddetmesidir. Hukukumuzda iki türlü mirasın reddi tanımlanmıştır.

Miras bırakanın öldüğü anda terekenin borcu terekedeki mal, hak ve alacaklardan fazla ise terekenin borca batık olduğu kabul edilir. Bu halde mirasın hükmen reddi söz konusu olacaktır.

Belirli şartlar altında mirasçıların kayıtsız ve şartsız olarak mirası reddetmeleri ise mirasın gerçek reddidir.

Mirasın Gerçek Reddi Şartları ve Reddi Miras Süresi

Mirasın gerçek reddi için ilk şart reddi miras yapan mirasçının fiil ehliyetine sahip olmasıdır. Ayırt etme gücüne sahip olmayan ya da ergin olmayan kişiler yasal temsilcileri aracılığıyla reddi miras yapabilirler.

Mirasın reddi kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Şarta bağlı reddi miras mahkemece kabul edilmeyecektir.

Son olarak terekenin olağan yönetimi dışında terekeyle ilgili tasarrufta bulunan mirasçının reddi miras hakkı bulunmamaktadır. Bu durum mirasçının terekeyi kabul ettiğinin göstergesidir.

Miras bırakanın ölümünden veya mirasçının mirasçı olduğunu öğrenmesinden itibaren üç aylık süre içinde mirasın reddedilmesi gerekmektedir. Süre hak düşürücü süre olup bu süreden sonra mirasın gerçek reddi mümkün değildir.

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır? Nereye Başvurulur.

Fiil ehliyeti olan, tereke işlerine karışması nedeniyle red hakkı düşmeyen mirasçı murisin ölümünden ve ya mirasçı olduğunu öğrenmesinden itibaren üç ay içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kayıtsız ve şartsız olarak mirası reddedebilir.

Ret beyanı Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından kütüğe tescil edilir: Mirasın reddi ile birlikte mirasçılık sıfatı murisin ölüm tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kaybedilir. Miras, reddi miras yapan mirasçı muristen önce ölmüş gibi paylaştırılır. Bu halde miras varsa mirasçının alt soyuna geçer.

Yayınlar
TÜM YAZILAR »